Wibrowanie betonu

Wibrowanie betonu

Atrykuł 16 “Praca z betonem” regulacji EH stanowi w punkcie 16.2 “Zagęszczanie betonu” co następuje: “Zagęszczanie betonów na placach budowy powinno być dokonywane wedłu procedur odpowiednich do konsystencji mieszanek i w sposób eliminujący dziury, który pozwoli uzyskać doskonale spoistą masę bez segregacji materiału. Proces zagęszczania powinien być kontynuowany aż do wypłynięcia mleczka na powierzchnię.”
Takie zagęszczenie może być uzyskane poprzez uzycie wibratora do betonu.
W JAKI SPOSÓB DZIAŁA WIBRATOR W CELU OSIAGNIĘCIA ODPOWIEDNIEGO ZAGESZCZENIA BETONU?
Beton jest mieszanką wody, substancji suchych (piasku i żwiru) oraz cementu. Wibrator przenosi do tej masy drgania o wysokiej częstotliwości, w taki sposób, że wewnętrzne tarcia pomiędzy cząsteczkami zmniejszają się i cząstki poddają się sile grawitacji, przybierając stan płynny, jak gdyby masa betonowa była cieczą. Otrzymana masa jest w stanie przylegać ścisle do zbrojenia i penetrować przestrzenie trudno dostępne.
Podczas tego procesu gazy zawarte w masie wypływaja na powierzchnię w postaci baniek. Beton zazwyczaj zawiera około 1% gazów w swojej objetości. Gazy są produktem reakcji chemicznych, które zachodzą pomiędzy komponentami betonu jak i powietrza, które zostało uwięzione w wyniku wylewania masy.
Masa zmienia się z niejednorodnej kupy w zageszczoną i błyszczącą. Poprzez wibrowanie można zapobiec odkładaniu się żwiru oraz pojawianiu się ubytków, upewniając się, że zaprawa wypełni wszystkie przestrzenie pomiędzy piaskiem i kamieniami.
Zbyt duża zawartość powietrza i wody osłabia wytrzymałość betonu. Poprzez wibrowanie uzyskuje się jednorodną mieszankę, zawierającą odpowiednie proporcje wody, powietrza i cementu, zwiększając w ten sposób wytrzymałość betonu.
Tendencja do używania betonów o suchszej konsystencji, z mniejszą relacją wody do cementu, czyni wibrator jeszcze bardziej potrzebnym, w celu upewnienia się, że powietrze nie zostało uwięzione w mieszance.
Po przewibrowaniu betonu, jego przekrój pokaże równomierny rozkład żwiru i piasku w całej masie, co czyni beton bardziej wytrzymałym.
Długość wibracji musi być właściwie oceniona, ponieważ nadmierne wibrowanie może spowodować akumulację żwiru w niższych partiach, a lżejszego materiału bliżej powierzchni. Taka segregacja powstaje przede wszystkim w betonach o ciekłej konsystencji. Segregacja może powodować nieregularną kurczliwość, wzmagając napięcia tworzące szczeliny. Patrz “UŻYTKOWANIE WIBRATORA”.
Zastosowanie wibratora polepsza także spoistość pomiędzy warstwą właśnie przygotowaną i wcześniejszą.
Aby zapewnić optymalne wymieszanie betonu, należy zacząć od doboru właściwych komponentów i dokonać wibrowania masy betonowej w całej strukturze.

Źródło: Przewodnik wibrowania, EnarCO

32 Comments

 • Avatar
  Brain Training for Dogs
  lut 13, 2020

  I would like to say that this blog really convinced me to do it! Thanks, very good post. Brain Training for Dogs

 • Avatar
  Baby Sleep Miracle
  lut 13, 2020

  The writer is enthusiastic about purchasing wooden furniture on the web and his exploration about best wooden furniture has brought about the arrangement of this article. Baby Sleep Miracle

 • Avatar
  Leptitox Supplement
  lut 13, 2020

  Three are usually cheap Ralph Lauren available for sale each and every time you wish to buy. Leptitox Supplement

 • Avatar
  Leptitox
  lut 13, 2020

  I read a article under the same title some time ago, but this articles quality is much, much better. How you do this.. Leptitox

 • Avatar
  Leptitox
  lut 13, 2020

  It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing. Leptitox

 • Avatar
  Halki Diabetes Remedy
  lut 15, 2020

  Through this post, I know that your good knowledge in playing with all the pieces was very helpful. I notify that this is the first place where I find issues I've been searching for. You have a clever yet attractive way of writing. Halki Diabetes Remedy

 • Avatar
  Cinderella Solution
  lut 15, 2020

  Thanks for the best blog. it was very useful for me.keep sharing such ideas in the future as well. Cinderella Solution

 • Avatar
  His Secret Obsession
  lut 15, 2020

  Thanks for the best blog. it was very useful for me.keep sharing such ideas in the future as well. His Secret Obsession

 • Avatar
  KBB 2.0
  lut 15, 2020

  I would like to say that this blog really convinced me to do it! Thanks, very good post. KBB 2.0

 • Avatar
  Rutabagas
  lut 16, 2020

  Thank you very much for sharing such a useful article. Will definitely saved and revisit your site Rutabagas

 • Avatar
  Garlic
  lut 16, 2020

  I'm happy to see the considerable subtle element here!. Garlic

 • Avatar
  Pickles
  lut 16, 2020

  I have read your article, it is very informative and helpful for me.I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it.. Pickles

 • Avatar
  Phone Scams
  lut 17, 2020

  The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought you have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention. Phone Scams

 • Avatar
  Knowledge Broker Blueprint Review
  lut 18, 2020

  I recently came across your article and have been reading along. I want to express my admiration of your writing skill and ability to make readers read from the beginning to the end. I would like to read newer posts and to share my thoughts with you. Knowledge Broker Blueprint Review

 • Avatar
  Knowledge Broker Blueprint Review
  lut 18, 2020

  Going to graduate school was a positive decision for me. I enjoyed the coursework, the presentations, the fellow students, and the professors. And since my company reimbursed 100% of the tuition, the only cost that I had to pay on my own was for books and supplies. Otherwise, I received a free master’s degree. All that I had to invest was my time. Knowledge Broker Blueprint Review

 • Avatar
  Knowledge Broker Blueprint Review
  lut 18, 2020

  Truly, this article is really one of the very best in the history of articles. I am a antique ’Article’ collector and I sometimes read some new articles if I find them interesting. And I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work! Knowledge Broker Blueprint Review

 • Avatar
  Knowledge Broker Blueprint
  lut 19, 2020

  First You got a great blog .I will be interested in more similar topics. i see you got really very useful topics, i will be always checking your blog thanks. Knowledge Broker Blueprint

 • Avatar
  Leptitox
  lut 20, 2020

  The web site is lovingly serviced and saved as much as date. So it should be, thanks for sharing this with us. Leptitox

 • Avatar
  Leptitox
  lut 20, 2020

  I am always searching online for articles that can help me. There is obviously a lot to know about this. I think you made some good points in Features also. Keep working, great job Leptitox

 • Avatar
  Darjeeling Tea
  lut 21, 2020

  Great tips and very easy to understand. This will definitely be very useful for me when I get a chance to start my blog. Darjeeling Tea

 • Avatar
  Testogen
  lut 21, 2020

  I am really enjoying reading your well written articles. It looks like you spend a lot of effort and time on your blog. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work. Testogen

 • Avatar
  Leptitox
  lut 21, 2020

  I see the greatest contents on your blog and I extremely love reading them. Leptitox

 • Avatar
  KBB Method
  lut 23, 2020

  Thanks for the best blog. it was very useful for me.keep sharing such ideas in the future as well. KBB Method

 • Avatar
  KBB Method
  lut 23, 2020

  It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing. KBB Method

 • Avatar
  Resurge Supplement
  lut 29, 2020

  Awesome blog. I enjoyed reading your articles. This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work! Resurge Supplement

 • Avatar
  Resurge
  lut 29, 2020

  A good blog always comes-up with new and exciting information and while reading I have feel that this blog is really have all those quality that qualify a blog to be a one. Resurge

 • Avatar
  His Secret Obsession
  mar 1, 2020

  Hi buddies, it is great written piece entirely defined, continue the good work constantly. His Secret Obsession

 • Avatar
  Text Chemistry
  mar 1, 2020

  You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! Text Chemistry

 • Avatar
  23isback
  mar 27, 2020

  23isback https://23is-back.com/ 23isback

Leave a Reply

All fields are required

Name:
E-mail: (Not Published)
Comment:
Type Code

Kategorie

INFORMACJE

Producenci

Promocje